Statistička obrada podataka


Statistika je analiziranje podataka. Jednostavno, zar ne? Bez obzira na to šta se analizira, osnovni koraci su uvek isti.

Prvo smišljamo metod kojim ćemo prikupljati podatke, i u zavisnosti od predmeta istraživanja planiramo anketu, upitnik, tablice, ili bilo koji adekvatan način na koji ćemo prikupiti potrebne informacije. Sledeći korak je prikupljanje podataka, koje najčešće podrazumeva puno fizičkog rada, ispitivanja, deljenje upitnika i prikupljanje popunjenih, prepisivanje podataka iz različitih arhiva i sl... Kada smo prikupili podatke, treba ih organizovati i statistički obraditi, pa na osnovu tako obrađenih podataka možemo dati svoju interpretaciju, svoj sud i mišljenje o određenoj temi. No, svrha statističke obrade nije samo puko konstatovanje postojećeg stanja, već je cilj na osnovu analize sadašnjosti predvideti dešavanja u budućnosti i na osnovu toga, kreirati korake i postupke kojima se to predviđanje može prilagoditi našim potrebama.

Statistička obrada podataka može biti deskriptivna ili univarijatna statistička, ili pak složena multivarijatna statistička obrada podataka. Rade se i sofisticirane analize kao što su multivarijatne analize varijance ili strukturalno modeliranje.

OK, ovo je bilo zvanično i službeno, a sad,


ŠTA JE TO STATISTIČKA ANALIZA ISTRAŽIVANJA?


Normalnim jezikom rečeno, statistička analiza je način da proverimo stanje koje jeste, predvidimo kako će biti u bližoj i daljoj budućnosti i smislimo način da tu budućnost promenimo, ako nam se ne sviđa. Evo i primera: zamislimo vlasnicu frizerskog salona koja primećuje da joj promet opada. Jednostavnom analizom njenog dnevnog prometa i poređenjem tog prometa sa vrstom oglašavanja koje ona koristi, vidimo da je u periodu maj-oktobar imala veći promet i reklamirala se na lokalnom radiju, ali kada je prešla da se reklamira na lokalnoj televiziji, promet je opao.


Ovo je najjednostavnija analiza koju možemo da zamislimo. Komplikovanija varijanta je da uporedimo bruto nacionalni proizvod, stopu inflacije, makroekonomske uticaje, otvaranje novih salona u blizini, stepen rasta prosečnog ličnog dohotka u njenoj opštini i stepen izgradnje novih stambenih jedinica u okolini. Možda bi ta analiza pokazala da je promet opao ne samo njoj, već i ostalim salonima u okolini, a da je razlog opšti pad platežne moći a ne način reklamiranja.


Suština je u sledećem: nekada su ove analize rađene ručno, a vrhunski stručnjaci su bili u direktnom srodstvu sa ET-jem. Danas, postoje programi koji obrađuju neverovatne količine podataka. Ali, kompjuteri ne mogu, i dobro je što ne mogu, da interpretiraju i protumače podatke koje dobiju analizom.


Mi iskreno verujemo da su naši saradnici koji se bave SPSS programima i tumače rezultate, u krvnom srodstvu sa svojim laptopovima, jer su do sada, za 11 godina, uspeli da protumače, interpretiraju i analiziraju i najneverovatnija istraživanja koja ljudski um može da zamisli. Od uticaja međuljudskih odnosa na rentabilnost preduzeća, preko pronalaženja veze između boje i kroja konobarskih kecelja na dužinu zadržavanja gostiju u ugostiteljskom objektu, pa sve do analize međusobnog uticaja vrste sijalica i osvetljenja na mlečnost krava muzara i kvalitet mleka.

Šta je Vama potrebno? Radite seminarski rad, i treba grafički, tabelama i grafikonima da prikažeta rezultate svog malog istraživanja, ili radite doktorsku disertaciju i treba Vam detaljna analiza upitnika koji je popunilo nekoliko stotina ispitanika. Ili, želite da analizirate svoj status na tržištu i da dobijete kvalitetan savet kako da unapredite svoje poslovanje i izbegnete moguće probleme i investicije koje se neće isplatit

Jer, zašto biste bacili novac na reklamiranje pogrešnom segmentu potrošača, kad za mnogo manje možete, ciljanim reklamiranjem, pogoditi grupa koja kod Vas kupuje? Jasno je i početnicima, nećemo reklamirati vegetarijanski kuvar u časopisu koji je namenjen lovcima i ribolovcima, ali, da li st eikada razmislili zašto Vaša reklama na radiju ne uspeva? Verovatno ste se rekalmirali na radiju čiji su slušaoci segment ljudi od 40-60 godina, a Vi prodajete rolere i opremu za sportsko padobranstvo. Vama je potreban radio koji, možda ne pušta muziku koja se Vama sviđa, ali ima slušaoce stare od 18-25 godina.

Drugi primer je istraživanje tržišta. Vi proizvodite nameštaj i specijalizovali ste se za proizvodnju dečijih soba. Verovatno se reklamirate na radiju, televiziji i u štampi, ali, da li Vam je palo na pamet da svoj katalog pošaljete mailom mladim, zaposlenim roditeljima koji nemaju vremena da po gradu traže Vaše salone, i lakše im je da preko kataloga od Vas naruče nameštaj, a to malo slobodnog vremena posvete sebi i porodici. Sve navedeno je primenljivo i na nabavku sirovina, istraživanje potencijalnih novih tržišta, proveru ekonomskih kretanja u Vašoj oblasti....

Da skratimo: Sve što poželite da analizirate, mi ćemo Vam ponuditi metod, terenski deo posla, analizu i interpretaciju podataka i predlog mera za postizanje ciljeva.

Subscribe to Prevodim

seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad

 

Email:
Format:
Capcha:


Copyright © 2024 Prevodim.com .
Izrada web sajtova i prijevodi. Terms and Conditions